سرپرست وزارت عدلیه: انتقاد برخی از عالمان دین از منبر علیه نظام خطرناک است

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست افغا‌نستان، روز گذشته در مراسم فراغت دومین دوره‌ی دانش‌جویان افتا و قضای جامعه‌ی «عبدالله بن مسعود» که در دانش‌گاه کابل برگزار شد، گفت که انتقاد برخی از عالمان دین از منبر علیه مسئولان نظام، سبب تخریب نظام می‌شود و خطرناک است.

طالبان: قانون اساسی دورۀ محمدظاهر شاه را موقتاً در کشور نافذ می‌کنیم

عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیۀ امارت اسلامی، از نافذشدن قانون اساسی دورۀ محمدظاهر شاه به گونۀ موقت در کشور خبر می‌دهد. سرپرست وزارت عدلیه در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل گفته است، قانون اساسی دورۀ محمدظاهر شاه به‌جز مواردی که با اسلام در تضاد است، اجرایی می‌شود.