سرپرست سفارت پاکستان: روابط میان افغانستان و پاکستان بسیار ارزش‌مند است

عبیدالرحمان نظامانی، سرپرست سفارت پاکستان در کابل، گفته که روابط میان افغانستان و پاکستان بسیار ارزش‌مند است. او، این گفته‌ها را روز گذشته در دیدار با امیرخان متقی، مطرح کرده است. در این دیدار در باره‌ی موضوع‌های سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و پاکستان، گفت‌وگو شده است.