روند تطبیق واکسن کرونا در افغانستان آغاز شد

روند تطبیق واکسن کرونا امروز هم‌زمان با یک‌ساله‌گی ثبت نخستین مورد ابتلا به این ویروس در کشور، به گونۀ رسمی آغاز شد.

در مراسم گشایش تطبیق واکسن کرونا، نخستین دوزهای این واکسن بر نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و خبرنگاران تطبیق شد.

محمد‌اشرف غنی، ‏رئیس‌‌جمهور در مراسم گشایش تطبیق واکسن کرونا در ارگ ریاست‌جمهوری از نیروهای امنیتی سپاس‌گزاری می‌کند و می‌گوید که تطبیق نخست این واکسن بر نیروهای امنیتی، نشانۀ تعهد دولت و ملت به نیروهای امنیتی‌ست.

ترامپ: سربازان باقی‌مانده باید تا کریسمس افغانستان را ترک کنند

دونالد ترامپ، رئیس‌‌جمهور آمریکا گفته است که آمریکا باید تمامی نیروهای خود را تا کریسمس ام‌سال از افغانستان بیرون کند. پس از این توییت ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی به ۲۵۰۰ تن کاهش خواهد یافت.

سربازان ایرانی و رنج ماندگار مهاجرت

زنده‌گی در فقر سخت‌تر از آن بود که بی‌وطن شوم. زنده‌گی با فقر، زجرآور بود و با تکلف. تازه داشتم دهۀ سوم زنده‌گی‌‌ام را شروع می‌کردم که بیکاری و فقر برخاسته از آن گریبان خانواده کوچکم را گرفت.