سخنگویان حکومت در یک ماه در بسیاری از موارد اطلاعات را با سلام‌وطندار شریک نکرده‌اند

با این حال، سلام‌وطندار از مجموع تماس‌ها و روی‌دادهایی که در آن در جریان ماه جاری میلادی (جولای) که امروز روز آخر آن است، خواهان اطلاعات از مسئولان و سخنگویان حکومتی در کابل شده‌ است، ۲۲ مورد آن را بررسی کرده است که از این میان سخنگویان حکومت در ۱۶ مورد آن پاسخ نداده‌اند.