سازمان جهانی مهاجرت: در سال ۲۰۲۱ صدها هزار شهروند افغانستان ناگزیر به مهاجرت شده‌اند

سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که سال ۲۰۲۱ میلادی برای شهروندان افغانستان سال دشوار و رنج‌آور در زمینۀ مهاجرت بوده است. به گفتۀ این سازمان صدها هزار شهروند  این کشور از خانه‌های خود آواره یا هم به بیرون از کشور مهاجر شده‌اند.