اداره‌ی امور و سه وزارت‌خانه به هدف ساده‌سازی روند‌های اداری تفاهم‌نامه‌ها‌ی هم‌کاری امضا کردند

اداره‌ی اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره‌ی امور، امروز در یک نشست خبری به هدف ساده‌سازی کارهای اداری میان وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های حکومتی و ایجاد سهولت در روند ارائه‌ی خدمات به شهروندان، با شماری از وزارت‌خانه‌ها و اداره‌ها تفاهم‌نامه‌ها‌ی هم‌کاری امضا کرد.