شماری از زلزله‌زدگان در هرات هنوز هم زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند

بیش از شش ماه از زمان وقوع زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار در ولسوالی زنده‌جان هرات می‌گذرد؛ اما شماری از زلزله‌زدگان در این ولسوالی، هنوز هم زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. نفس‌گل که ۴۰ بهار عمرش را در ولسوالی زنده‌جان سپری کرده است، از زمان وقوع زمین‌لرزه‌ی ماه میزان سال گذشته تا کنون زیر خیمه‌ زندگی می‌کند.