اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید هیچ زندانی سیاسی در زندان‎‌های این اداره نگه‌داری نمی‌شود

مسئولان در اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، می‌گویند که هیچ زندانی سیاسی به شمول اعضای گروه داعش، در زندان‎‌های این اداره نگه‌داری نمی‌شود. مسئولان می‌افزایند که بیش از ۱۷ هزار و ۶۰۰ زندانی در سراسر کشور نگه‌داری می‌شوند که از این میان حدود ۵۵۰ تن آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و بیش‌تر پرونده‌های زنان مرتبط به فساد اخلاقی و قتل‌ها می‌شود.