زنان دارای معلولیت در افغانستان در چه وضعی به سر می‌برند؟

یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۲۴ زن دارای معلولیت فیزیکی در کابل، نشان می‌دهد با این که این زنان واجد شرایط دریافت معاش از سوی حکومت سرپرست هستند؛ اما ۱۷ تن آن‌ها هیچ کمکی دریافت نکرده اند و هفت تن دیگر هم به گونه‌ای کمک دریافت می‌کنند که برای امرار معاش شان بسنده نیست.