آمار «سقط ناخواسته‌ی جنین» میان زنان باردار در زنده‌جان هرات افزایش یافته است

شماری از آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌های مرگ‌بار میزان سال گذشته‌ در ولسوالی زنده‌جان هرات که اکنون زیر خیمه‌‎ها زندگی می‌کنند، به سلام‌وطندار می‌گویند در حالی به خدمات صحی دست‌رسی ندارند که آمار «سقط ناخواسته‌ی جنین» در میان زنان باردار در این ولسوالی نیز افزایش یافته است.