روایتی از یک زلزله‌زده در هرات؛ «هیچ چیز جز ویرانی نمانده»

«ما هراتیان دیگر ولسوالی‌ای به نام زنده‌جان نداریم؛ آن ولسوالی مرده‌جان شده، فرش زمین شده و هیچ‌ چیزی جز ویرانی به جا نمانده.» چشمانش به زمین دوخته شده و با خودش می‌گوید که «ما کوچ‌نشین شدیم.» دستانش را دور زانوهایش حلقه می‌زند؛ زانوهایی که در این چند شب‌وروز، تنها برای زنده‌ماندن دویده و لرزیده است.

سازمان‌های جهانی: هزاران زلزله‌زده در هرات، گرسنه و بی‌سرپناه اند

برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز با پخش ویدیویی از منطقه‌های زلزله‌زده در هرات، گفته است که بازماندگان این زمین‌لرزه شب‌ها را در خرابه‌ها سپری می‌کنند و خانه‌ای برای بازگشت ندارند.