افزایش حاصلات زردک در کندهار؛ کشاورزان: بازار فروش نیست

حاجی محمد و مولاداد که در ولسوالی ارغنداب کندهار در سه جریب زمین شان زردک کاشته اند، به سلام‌وطندار می‌گویند که از حاصلات راضی اند؛ اما به بهای پایین آن را فروخته اند. آن‌ها می‌افزایند در گذشته که زردک را به کشورهای بیرون صادر می‌‌کردند، سود بیش‌تری به دست می‌آوردند؛ اما امسال با بهای بسیار پایین حاصلات خود را به فروش رسانده اند.