افزایش ۳۰ درصدی حاصلات زردالو در لوگر؛ باغ‌داران: بازار نیست

مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر تأیید می‌کنند که حاصلات زردالو ام‌سال در این ولایت ۳۰ درصد افزایش یافته است. محمدرفیع ابراهیمی، معاون ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر، به سلام‌وطندار می‌گوید که ام‌سال حاصلات زردالو در این ولایت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.