هشدار ملل متحد از قرارگرفتن افغانستان در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی اقلیمی

برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، به مناسبت «روز جهانی زمین» اعلام کرده است که افغانستان در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی اقلیمی قرار دارد و تغییرهای آب‌وهوایی به ویژه خشک‌سالی، بقا و رفاه میلیون‌ها شهروند این کشور را تهدید می‌کند.