گزارش‌ها از رهایی چهار زن معترض بازداشت‌شده؛ سازمان ملل استقبال کرد

پس از رهایی پروانه ابراهیم‌خیل، یکی از فعالان زن معترض بازداشت‌شده، گزارش‌ها از رهایی سه فعال زن دیگر نیز که حدود سه هفته پیش از خانه‌ها و محل کارشان بازداشت شده بودند، حاکی‌ست؛ اما هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌ است. سازمان ملل از گزارش‌ها مبنی بر رهایی این زنان استقبال کرده است.