امارت اسلامی دو خبرنگار آریانانیوز را رها کرد

مسئولان تلویزیون خصوصی آریانانیوز تأیید کرده‌اند که امارت اسلامی وارث حسرت، گردانندۀ برنامه‌های سیاسی و اسلم حجاب، گزارش‌گر اقتصادی این تلویزیون را از بند رها کرده است. آنان گفته‌‌ که این دو خبرنگار امروز از سوی استخبارات امارت اسلامی رها شده‌اند.