بهترین اثرهای فرهنگی سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات‌وفرهنگ انتخاب شد

مسئولان وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، می‌گویند از میان ۴۴۸ اثر فرهنگی که در رقابت‌های بهترین اثر فرهنگی در سال روان اشتراک داشت، ۹۹ اثر به عنوان اثرهای برتر انتخاب شد. به گفته‌ی آن‌ها، این اثرها بر اساس محتوای فرهنگی و نظر داوران، گزینش شده اند.