سهار سیرت، مسئول یک رادیوی محلی در ننگرهار با گذشت یک هفته هنوز ناپدید است

اعضای خانوادۀ سهار سیرت، مسئول رادیوی محلی «دوست» در ولایت ننگرهار، می‌گویند که او هفتۀ گذشته در کابل ناپدید شده و با گذشت یک هفته هنوز ازش خبری نشده است. محمدصابر، برادر آقای سیرت، به سلام‌وطندار می‌گوید که برادرش پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در منطقۀ «کارته ۴» شهر کابل ناپدید شده است.