طالبان به رئیس جمهور آیندۀ آمریکا: به توافق‌نامۀ دوحه پابند بمانید

طالبان از رئیس جمهور آیندۀ آمریکا می‌خواهند تا به توافق‌نامه‌یی که میان این گروه و آمریکا در دوحه امضا شد، پابند بمانند. یک سخنگوی طالبان به فرانس پرس گفته است که رهبران این گروه با یک شخص نه، بل‌که با حکومت آمریکا توافق‌نامه را امضا کرده‌اند.