عالمان دینی برخی کشور‌های اروپایی از امیدواری‌ها برای ازسرگیری آموزش زنان در افغانستان خبر دادند

شماری از عالمان دینی برخی از کشور‌های اروپایی، در پایان دیدار و گفت‌وگوی چهارروزه‌ی شان با مقام‌های امارت اسلامی در باره‌ی حق آموزش زنان، روز گذشته در نشستی با هم‌کاری رسانه‌ی «دی افغان» در کابل، از امیدواری‌ها برای ازسرگیری آموزش زنان در افغانستان اطمینان دادند.