بیماران زن در پروان و پنجشیر از کم‌بود امکانات درمانی در بخش درمان بیماری‌های دندان شکایت دارند

شماری از بیماران در پروان و پنجشیر، با شکایت از کم‌بود امکانات درمانی در بخش درمان بیماری‌های دندان، می‌گویند که دست‌رسی‌نداشتن به امکانات درمانی در شفاخانه‌های ولایتی این دو ولایت سبب شده است که بیماران برای درمان بیماری‌های دندان شان به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند.