امارت اسلامی کمیته‌ای را برای دفاع از حقوق مهاجران افغان ایجاد کرده است

امارت اسلامی به تازگی کمیته‌ای را برای دفاع از حقوق مهاجران افغان در دیگر کشورها، ایجاد کرده است. مسئولان امارت اسلامی، می‌گویند که این کمیته مسئولیت خواهد داشت تا در بخش تأمین حقوق اساسی مهاجران تلاش کند.