دیبرا لاینز: دستاوردهای ۲۰ سال گذشتۀ افغانستان در آستانۀ نابودی قرار دارد

دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، از وضعیت شهروندان افغانستان در این کشور نگرانی کرده است. بانو لاینز امروز (چهارشنبه، بیست‌و‌نهم جدی/دی) در نشست اقتصادی افغانستان در کابل می‌گوید که بحران به‌میان‌آمده در افغانستان نه‌تنها این کشور؛ بل‌ کشورهای همسایه را نیز متضرر کرده است.