حنفی: هم‌اکنون معاش بیش از ۸۰۰ هزار کارمند دولت را از درآمدهای داخلی می‌پردازیم

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس‌الوزرا، امروز در نشست «حمایت از پیشه‌وران و دکان‌داران، یک قدم به سوی اقتصاد باثبات و خودکفایی» به شفافیت در گردآوری مالیات تأکید می‌کند و می‌گوید که مالیات گردآوری‌شده از شهروندان کشور، بیش‌تر در بخش‌های آموزش‌وپرورش و صحت، به مصرف می‌رسد.

امارت اسلامی پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۱ را بدون تکیه بر کمک‌های خارجی تهیه کرده است

وزارت مالیۀ امارت اسلامی از تهیۀ پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۱ از درآمدهای داخلی خبر داده است. این وزارت گفته که برای نخستین‌ بار در دو دهۀ گذشته، بودجۀ ملی بدون تکیه بر کمک‌های خارجی تهیه شده است.