فراهی: رسانه‌ها با درنظرگرفتن سه شرط می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند

جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی افغانی و اسلامی است و اصول و قوانین خاص خود را دارد و ما خود را مکلف به رعایت اصول دین و آن چه در اسلام به ما گفته شده است، در تمام امور زندگی، نه تنها در بخش آزادی بیان، می‌دانیم.

مهاجر فراهی: پرونده‌ی مرتضا بهبودی به فعالیت خبرنگاری‌اش ربطی ندارد

سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF)، با ابراز نگرانی از ادامه‌ی دربازداشت‌ماندن مرتضا بهبودی، خبرنگار فرانسه‌ای افغان‌تبار از سوی امارت اسلامی، برای رهایی او خواستار کمک از سازمان ملل متحد شده است. در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که به دلیل فرار از خشونت‌ها، به خودسانسوری مجبور شده اند.

مهاجر فراهی: موضوع منع تهیه‌ی گزارش‌های تصویری در هلمند را بررسی می‌کنیم

مسئولان نی، می‌گویند که گزارش‌های رسیده به این نهاد نشان می‌دهد که مسئولان محلی هلمند، از خبرنگاران خواسته اند پس از این، از مسئولان و باشندگان این ولایت گزارش‌های تصویری تهیه و نشر نکنند. ظریف کریمی، مسئول نی، می‌گوید که اعمال این محدودیت‌ها، ادامه‌ی کار خبرنگاران در افغانستان را به طور جدی با چالش روبه‌رو می‌کند.