حکاکان در کنر: صنعت حکاکی گسترش یابد

کنده‌کاری/حکاکی روی چوب یکی از صنعت‌های باستانی به‌شمار می‌رود که هنوز در افغانستان طرف‌داران بسیاری دارد. کنده‌کاری روی چوب که در ولایت کنر به آن «توکایی» نیز گفته می‌شود، زحمت و دقت بسیاری نیاز دارد و شمار افرادی که در این صنعت مهارت دارند، اندک است.