روند تطبیق طرح تغییر رنگ تکسی‌ها در حوزه‌ی شمال آغاز شد

مسئولان ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت داخله، گفته اند که پس از کابل، اکنون روند تطبیق طرح تغییر رنگ تکسی‌های شهری و اطرافی، در ولایت‌های شمال آغاز شده است. رییس عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله، روز گذشته در سفرش به بلخ از آغاز روند تطبیق طرح تغییر رنگ تکسی‌های شهری و اطرافی به گونه‌ی رسمی خبر داده است.