وزارت دفاع آمریکا: در حملۀ هوایی ماه سنبله در کابل قانون جنگ نقض نشده است

وزارت دفاع آمریکا/پنتاگون با پخش گزارشی گفته که در حملۀ هوایی نیروهای این کشور بر یک خانۀ مسکونی در شهر کابل، هیچ قانونی از جمله قانون جنگ نقض نشده است. نیروهای آمریکایی در هفتم سنبلۀ ام‌سال، یک خانۀ مسکونی را در نزدیکی میدان‌هوایی کابل، هدف حملۀ هوایی قرار دادند که در نتیجۀ آن ۱۰ عضو یک خانواده، از جمله ۷ کودک کشته شدند.