واکنش‌ها به حمله‌ی خونین بر نمازگزاران در هرات

اشک‌وماتم پس از یک رویداد خونین در ولسوالی گذره‌ی هرات. در این رویداد، افراد تفنگ‌دار ناشناس، نمازگزاران شیعه را در هنگام ادای نماز هدف قرار دادند. مادری که پسر ۱۷‌ساله‌اش را در این حمله از دست داده ‌است، توان حرف‌زدن با ما را ندارد و فقط اشک می‌ریزد و به غم عزیز خود گلیم ماتم پهن کرده‌ است. گواهان رویداد و باشندگان محل، با نکوهش این حمله خواهان توجه بیش‌تر برای تأمین امنیت شهروندان به ویژه شیعیان اند.