گشایش اتحادیه‌ی کشاورزان در هرات و خوش‌بینی کشاورزان از حل مشکلات شان

اتحادیه‌ی کشاورزان در هرات گشایش یافت. شماری از کشاورزان در هرات، از گشایش این اتحادیه ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند که امیدوار اند با پشتیبانی این اتحادیه‌، به مشکلات‌ شان رسیدگی و برای فرآورده‌های کشاورزی ‌شان، زمینه‌ی بازار مناسب فراهم شود.