عفو بین‌الملل: زنان در افغانستان از تمام حقوق و آزادی‌های‌ اساسی شان محروم شده ‌اند

سازمان عفو بین‌الملل، باری دیگر از  محدودیت‌ها بر زنان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زنان در افغانستان از تمام حقوق و آزادی‌های اساسی ‌شان محروم و حتا از شرکت در مکان‌های عمومی نیز منع شده‌ اند. شماری از دختران و زنان که از درس و تحصیل محروم شده‌ اند، می‌گویند که زنان در افغانستان فراموش و محکوم به خانه‌نشینی شده‌ اند.