امارت اسلامی: امریکا در تلاش حفظ تهدید داعش در افغانستان است

هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها از داعش به ویژه شاخه‌ی خراسان این گروه، انتقادها و ادعاهایی نیز مبنی بر فعال‌بودن گروه داعش در افغانستان در سطح جهان مطرح شده‌ است. با این حال، امارت اسلامی در واکنش به نگرانی‌ها از تهدیدهای داعش در افغانستان، تأکید می‌کند که امریکا در تلاش حفظ تهدید داعش در افغانستان است.