امارت اسلامی: امریکا به حریم فضایی افغانستان احترام بگذارد

به ادامه‌ی گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین امریکا بر فراز افغانستان، حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی امارت اسلامی، آن را تجاوز به قلمرو افغانستان عنوان می‌کند و از امریکا می‌خواهد که به حریم فضایی افغانستان احترام بگذارد.