هلا‌ل‌احمر افغانی: بیش‌تر از ۹۰ درصد گداها در کابل حرفه‌ای استند

مسئولان دفتر جمعیت هلال‌احمر افغانی، می‌گویند که در نتیجه‌ی بررسی‌ای که از سوی این نهاد برای شناسایی گداهای نیازمند کمک در کابل، راه‌اندازی شده بود، دریافته اند که شمار کمی از گداها نیازمند کمک و بیش‌تر از ۹۰ درصد آن‌ها، گداهای حرفه‌ای استند.