بریتانیا ۷۵ میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند

وزارت خارجۀ بریتانیا اعلام کرده است که این کشور ۷۵ میلیون پوند، معادل ۹۹ میلیون دالر آمریکایی را به افغانستان کمک می‌کند. لیز تراس، وزیر خارجۀ بریتانیا، در نشست سران هفت اقتصاد توسعه‌یافتۀ جهان (جی ۷)  گفته که این بستۀ کمکی به‌عنوان کمک اضطراری به مردم افغانستان، برای تأمین مواد غذایی، مواد بهداشتی، سرپناه و آب در نظر گرفته شده است.