فعالان مدنی و فرهنگیان جوزجان: پول‌های منجمدشدۀ افغانستان بدون قیدوشرط آزاد شود

شماری از فعالان مدنی، سینماگران و فرهنگیان جوزجان امروز در یک نشست در این ولایت، خواهان آزادسازی پول‌های منجمدشدۀ افغانستان شدند. به گفتۀ آنان، هم‌اکنون بیش از ۹.۴ میلیارد دالر پول افغانستان در بانک‌های آمریکا بسته است که باید بدون قیدوشرط آزاد شود.