یک مرکز آموزشی برای معتادان درمان‌شده و جوانان نیازمند در هرات گشایش یافت

مسئولان محلی در هرات، از گشایش یک مرکز آموزشی زیر نام «حرفه‌» برای شمار محدودی از معتادان درمان‌شده و جوانان نیازمند در این ولایت، خبر می‌دهند. در این مرکز آموزشی، به ۵۸۰ تن از معتادان درمان‌شده و جوانان نیازمند در هرات، زمینه‌ی یادگیری حرفه فراهم شده است.