معین امور جوانان: ۱.۵ میلیون جوان دانش‌آموخته بی‌کار اند

محمدیونس راشد، معین امور جوانان وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، در این مراسم می‌گوید که مطابق آمار وزارت کار و امور اجتماعی، هم‌اکنون نزدیک به سه میلیون جوان دانش‌آموخته در کشور وجود دارد که از این میان، ۱.۵ میلیون جوان دانش‌آموخته بی‌کار اند.

جوانان دانش‌آموخته‌ در لوگر: حکومت باید به ما زمینه‌ی کار را فراهم کند

شماری از جوانان دانش‌آموخته در لوگر، می‌گویند که برای یافتن کار اداره به اداره رفته ‌اند؛ اما هیچ نهادی به آن‌ها فرصت کاری فراهم نکرده است. آنان از حکومت می‌خواهند که باید آن‌ها زمینه‌ی کار را فراهم کند.

شکایت جوانان دانش‌آموخته در تخار از بی‌کاری؛ مسئولان: ۸۰ درصد جوانان در اداره‌های دولتی کار می‌کنند

او می‌افزاید که پیش از این در شهرداری ایبک، مرکز سمنگان کار می‌کرد؛ اما پس از تغییر نظام بی‌کار شده است. عبدالرحیم می‌گوید: «پیش از این در شهرداری ایبک وظیفه داشتم. پس از سقوط حکومت پیشین و با آمدن حکومت امارت اسلامی، تا کنون بی‌کار هستم و دنبال کار می‌گردم؛ ولی به ما کار نمی‌دهند.»