روستای بالامردیان دو هفته میان دود و آتش؛ والی جوزجان: جن‌ها خانه‌های مردم را آتش می‌زند

والی جوزجان، با تأیید شایعه‌های مردم می‌گوید که ادعای مردم محل مبنی بر دست‌داشتن جن‌ها در آتش‌سوزی روستای بالامردیان درست است و «بررسی‌ها نشان می‌دهد که خانه‌ها یکی پی دیگری به خودی خود در آتش می‌سوزد.» او افزون بر درخواست کمک از نهادهای امدادرسان، برای رهایی از این مصیبت، مردم را به دعا و توبه دعوت می‌کند.