احتمال شکست جمهوریت؛ دیدگاه واحدی وجود ندارد

فوزیه کوفی، عضو هیأت گفت‌وگوهای دولت جمهوری افغانستان، نبود یک اجماع سیاسی در روند صلح در داخل کشور را نگران‌کننده می‎خواند و می‌گوید، با گذشت نزدیک به پنج ماه ازآغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی در دوحه، هنوز هم یک دیدگاه واحد سیاسی در بارۀ این روند در داخل کشور به میان نیامده است.