جمع‌آوری معتادان از سطح شهر کابل؛ زدران: میزان جرم‌های جنایی کوچک ۹۰ درصد کاهش یافته است

کابل، پایتخت افغانستان، پرنفوس‌ترین شهر این کشور است که در سال‌های پسین، با بیش‌ترشدن شمار افراد معتاد به مصرف مواد مخدر، میزان بالای جرم‌های جنایى را داشته است و شهروندان همواره با خطرهای جانی و مالی روبه‌رو بوده اند. در همین حال، شماری از پایتخت‌نشینان، با استقبال از جمع‌آوری افراد معتاد به مصرف مواد مخدر از سطح شهر، می‌گویند که این اقدام سبب ایجاد سهولت و راحتی خاطر آنان شده است.