کار جغل‌اندازی و هموارکاری کوتل «ناری بند» در سرپل آغاز شد

کار جغل‌اندازی و هموارکاری کوتل «ناری بند» که در این اواخر به جاده‌ی مرگ مبدل شده، در سرپل آغاز شده است. ناری بند، از کوتل‌های دشوارگذر و فاجعه‌بار در مسیر ولسوالی‌های کوهستانات و البدر سرپل است که به گفته‌ی باشندگان، قربانی‌های زیادی گرفته و در ۲۰ سال پسین هیچ توجهی به این جاده نشده است.