رییس زراعت پکتیا: جنگلات سرمایه‌ی ملی و قطع آن‌ جرم است

پکتیا، از جمله ولایت‌هایی است که ۹۹ هزار هکتار از کوه‌های آن پوشیده از جنگلات است؛ اما بخش‌هایی از آن در نتیجه‌ی چند دهه جنگ ویران و بخش‌های دیگر آن نیز توسط باشندگان محل قطع شده است. بزرگان قومی و مسئولان محلی تمام ولسوالی‌های پکتیا، برای حفاظت و پیش‌گیری از قطع این جنگلات، در شهر گردیز، مرکز این ولایت نشستی برگزار کردند.