زیان‌دیده‌گان کندزی، خواستار جبران خساره شدند

ماه پیش برای کنترل شهر کندز درگیری‌های شدیدی میان حکومت پیشین و طالبان رخ داد که در فرجام این شهر به‌دست طالبان افتاد. در این درگیری‌ها حدود ۳۰ دکان در مرکز شهر، رسته هندوها و منطقۀ زیر دورۀ شهر آتش گرفت که در نتیجۀ آن میلیون‌ها افغانی به صاحبان این دکان‌ها خساره وارد شد.

هشدار مالکان موترهای باربری گمرک اسلام‌قلعه: تا پرداخت‌نشدن جبران خساره از اعتراض دست نمی‌کشیم

مالکان موترهای باربری که موترهای‌شان را در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه از دست داده‌اند، با انتقاد از بی‌توجهی حکومت نسبت به پرداخت‌نشدن جبران خساره می‌گویند که ۵۰ روز از روی‌داد آتش‌سوزی این گمرک و یک‌ماه از نهایی‌شدن گزارش هیأت فرستاده‌شدۀ حکومت به هرات می‌گذرد؛ اما هنوز یک افغانی هم برای آنان پرداخت نشده است.