معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا خواستار هم‌کاری فنی ایران در زمینه‌ی تولید برق در افغانستان شد

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، در دیدار با مقام‌های ایرانی در سفری که به این کشور دارد، خواستار هم‌کاری ایران در بخش‌های فنی برای تولید برق از انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر شده است.

تولید برق بند سلما به حالت عادی برگشت

شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا، شب گذشته با پخش خبرنامه‌یی از فعال‌شدن دوبارۀ توربین سوم بند سلما در هرات خبر داده و گفته که تولید برق این بند به حالت عادی برگشته است. شرکت برشنا افزوده است که کارمندان فنی این شرکت، توربین سوم بند سلما را ترمیم و دوباره شامل شبکۀ برق کرده‌اند.