احتمال ازسرگیری فعالیت‌های توسعه‌ای کانادا در افغانستان؛ وزارت اقتصاد: استقبال می‌کنیم

وزارت اقتصاد، با استقبال از ازسرگیری کمک‌های توسعه‌ای سازمان‌های غیردولتی کانادا در افغانستان، از آمادگی‌ و هم‌کاری‌های کامل این وزارت برای تطبیق این پروژه‌های اطمینان می‌دهد.

عبدالرحمان حبیب‎، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که هم‌کاری کشورها در تطبیق پروژه‌های انکشافی به افغانستان، اقتصاد افغانستان را بهبود می‌بخشد.