به ۵۰۰ زن بی‌بضاعت در کابل وسایل کار توزیع شد

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌احمر (IFRC) با هم‌کاری جاپان، روز گذشته به ۵۰۰ زنی که سرپرستی خانواده‌های شان را برعهده دارند و در یک برنامه‌ی آموزشی چهارماهه در بخش‌های تجارت، خیاطی، گل‌دوزی، خامک‌دوزی و مرغ‌داری آموزش دیده‌ اند، وسایل کار توزیع کرد.