استقبال ا.ا از تمدید مأموریت یوناما؛ «از موضوعاتی که راه حل دارد، باید سوءاستفاده‌ی سیاسی نشود»

شورای امنیت سازمان ملل متحد، شب گذشته قطع‌نامه‌ای را با اکثریت آرا به ‌تصویب رساند که بر اساس آن مأموریت یوناما، دست‌کم تا یک ‌سال دیگر تمدید شده‌ است. پیش‎‌نویس این قطع‌نامه که از سوی نمایندگی جاپان در سازمان ملل متحد تهیه شده ‌است، بر پشتیبانی قاطع از مأموریت یوناما و همین گونه روزا اوتونبایوا، رییس یوناما تأکید دارد.