برشنا قرارداد برق وارداتی تاجیکستان را یک سال دیگر تمدید کرد

شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا، اعلام کرده که قرارداد برق وارداتی از تاجیکستان را تا ختم سال ۲۰۲۲ تمدید کرده است. این شرکت امروز با ارسال خبرنامه‌‌یی به رسانه‌ها، گفته که حافظ محمدامین، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا در یک سفر رسمی به تاجیکستان،  قرارداد برق وارداتی از این کشور را تا یک سال دیگر با شرکت «برق تاجیک» امضا کرده است.