آگاهان: دلیل تعویق سفر هیأت پاکستان اظهارات اخیر عمران خان است

براساس گزارش‌ها، قرار بود یک هیأت عالی‌رتبۀ پاکستان به ریاست موید یوسف، مشاور شورای امنیت ملی این کشور امروز به افغانستان بیاید؛ اما به‌ دلیل‌های ناروشنی این سفر انجام نشد. برای به تعویق‌افتادن این سفر موفق به دریافت دیدگاه مقام‌های امارت اسلامی نشدیم.